Naszym priorytetem przy prowadzeniu serwisu https://studenckatorun.pl/ (dalej zwanego Serwisem) jest poszanowanie Państwa prywatności przy jednoczesnym utrzymaniu użyteczności Serwisu dla Państwa potrzeb. Wobec powyższego dokonujemy zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych na dwóch polach: umożliwiając rejestrację i logowanie w Serwisie, co pozwala nam na udostępnianie Państwu konkretnych informacji i materiałów, a także poprzez wykorzystywanie plików cookies. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje co do zasad zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies.
Prosimy pamiętać, że rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w obowiązującym powszechnie prawie, które to zmiany mogłyby mieć wpływ na treść Polityki Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Państwa temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Zaznaczamy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Serwisu.


1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu Internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://studenckatorun.pl/
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Andrzej Falenta Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 9561652443
 870523862


Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
- Prowadzenie systemu komentarzy
- Prowadzenie rozmów typu chat online
- Obsługa zapytań przez formularz
- Realizacja zamówionych usług
- Prezentacja oferty lub informacji
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany,technicznie utrzymywany na serwera operatora: AR WebMaster z siedzibą w Toruniu.

4. Państwa prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
- ubezpieczyciele
- kancelarie prawne i windykatorzy
- banki
- operatorzy rozwiązania typu chat online
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
- firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.


5. Prawa użytkownika
Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez złożenie wniosku na stronie https://studenckatorun.pl//wniosek-dot-danych-osobowych oraz po podpisaniu go zgodnie z instrukcją zawartą na tej stronie.

6. Prawo do złożenia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

8. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

9. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

10. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

11. Prywatność a rdzenne funkcje strony

Każde żądanie przesłane do Serwisu rozpoczyna sesję, która przechowuje adres IP w danych sesji oraz tworzy plik ciasteczka sesji w przeglądarce użytkownika. Adres IP jest używany jako środek bezpieczeństwa w ochronie przed potencjalnymi atakami polegającymi na przechwytywaniu sesji. Informacje te są usuwane po zakończeniu sesji. Nazwa pliku ciasteczka sesji jest oparta na losowo wygenerowanej mieszaninie znaków i dlatego nie ma stałego identyfikatora. Plik ciasteczka sesji jest niszczony, gdy użytkownik zakończy sesję lub zamknie przeglądarkę.
System logowania Serwisu rejestruje adresy IP odwiedzajacych, którzy doprowadzili do zapisania wiadomości w plikach dziennika. Pliki te są używane do rejestrowania różnych działań na witrynie Serwisu, w tym informacji związanych z aktualizacjami rdzenia, nieudanymi próbami logowania, nieobsługiwanymi błędami i informacjami programistycznymi, takimi jak używanie przestarzałych interfejsów API. Format tych plików dziennika może być dostosowywany przez dowolne rozszerzenie, które konfiguruje program rejestrujący.
Gdy dostępne jest połączenie z internetem, Serwis próbuje skomunikować się z serwerami, aby uzyskać różne możliwości, takie jak:
- sprawdzanie aktualizacji oprogramowania Serwisu,
- wyświetlenie ekranów pomocy dla rdzennych rozszerzeń Serwisu,
- instalacja rozszerzeń bezpośrednio z Internetu (opcjonalne),
- przesłanie danych do serwera statystyk (opcjonalne).

12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

13. Postanowienia końcowe

A. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
B. Niniejsza polityka została przygotowana, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2021-01-01.